Praktyki

http://bwz.uw.edu.pl/posts/25603


Szanowni Państwo,

wszystkich zainteresowanych odbyciem Praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez BWZ poradnikiem ‘ Krok po kroku ‘.

Wszelkie zaś aktualne poradniki oraz wzory niezbędnych formularzy dotyczących wyjazdu na praktyki w roku akademickim 2016/2017 znajdziecie Państwo na stronie przygotowanej przez BWZ

Oprócz  zaśwymagań stawianych przez BWZ, przy kwalifikacji i wyrażaniu zgody na praktyki, brane pod uwagę będzie:

– średnia ocen (zaświadczenie)

– poświadczenie znajomości języka angielskiego lub urzędowego w państwie przyjmującym.

Wyrażenie zgody na udział w praktykach uzależnione jest także od rozliczenia roku (warunki, różnice programowe itp.).

 

ROZLICZENIE

Aby odbycie praktyk zostało uwzględnione w suplemencie dyplomu – należy złożyć do koordynatora podanie o rozliczenie praktyk i następnie przedłożyć je do dziekanatu. podanie-rozliczenie-praktyki Erasmus