Dyżury koordynatorów
w semestrze zimowym 2017/2018

Dla studentów wyjeżdżających (incoming) dyżury będą odbywać się we wtorki o godz. 17:00

Dla studentów przyjeżdżających (outgoing) dyżury będą odbywać się w czwartki o godz. 11:30


[REKRUTACJA] [CHINY]

China University of Political Science and Law (CUPL)

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 4 studentów na studia częściowe na CUPL. Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na CUPL będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem!

Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus oraz należy wysłać email dra Piotra Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl) do godz. 18:00 17 XI 2017.

Wszystkie pytania związane z studiami na CUPL należy kierować do dra P. Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl)

Information Sheet for Exchange Student

Peking University Law School (PULS)

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów na studia częściowe na PULS. Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na PULS będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem!

Zainteresowani wyjazdem proszeni są o wysłanie aplikacji przygotowanej zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus na email dra Piotra Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl).

Wszystkie pytania związane z studiami na PULS należy kierować do dra P. Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl)