W związku z wejściem w życie umowy na wymianę studencka pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a China University of Political Science and Law 中国政法大学w Pekinie po raz pierwszy zapraszamy studentów WPiA UW do składanie aplikacji na wyjazd na 2 semestr (1.03.2015-18.07.2015).na studia krótkoterminowe na China University of Political Science and Law http://web.cupl.edu.cn/html/en/index.html

zob. https://www.facebook.com/warsawbeijingforum?fref=ts

http://warsaw-beijing.pl/

Zob. info sheet CUPL info exchange

Rekrutacja trwa od 7.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

 Wymagane dokumenty:

  1.  CV ze zdjęciem (tabelaryczne, nie opisowe). Max. 3 strony A4, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.
  2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Znajomość języka chińskiego – mile widziana.
  3. List motywacyjny. Max. 2 strony A4, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.
  4. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe. (tabelaryczne, nie opisowe). Max. 2 strony A4, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm. W przypadku publikacji należy dołączyć kopię.
  5. Dotychczasowe osiągnięcia kulturalne, społeczne, sportowe itp. (tabelaryczne, nie opisowe). Max. 2 strony A4, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.
  6. Powyższe dokumenty należy przygotować w języku angielskim.
  7. Zaświadczenie o średniej z Dziekanatu (tylko przedmioty z grupy A i B).
  8. Dokumenty należy składać do pokoju nr 221 lub na portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „CUPL – rekrutacja 2015 Piotr Grzebyk”.
  9. Po wstępnej selekcji wniosków przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
  10. Proces rekrutacyjny przeprowadza dr Piotr Grzebyk (http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/kontakt/). Jeśli zależy Ci na wyjeździe i chcesz dowiedzieć się więcej, nie wysyłaj proszę maili – przyjdź na mój dyżur.