Dyżury koordynatorów
w semestrze zimowym 2017/2018

Dla studentów wyjeżdżających (outgoing) dyżury będą odbywać się we wtorki o godz. 17:00

Dla studentów przyjeżdżających (incoming)dyżury będą odbywać się w czwartki o godz. 11:30


 [ERASMUS+]

wyniki II tury / rezygnacje / III tura

Szanowni Państwo,

zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Oficjalne-wyniki-po-II-turze.xlsx

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 29 stycznia (włącznie) do godz. 13:00 złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem oraz dostarczona na portiernię w Collegium Iuridicum I.

Harmonogram III tury

  • Do 16 lutego (do godz. 20:00) będzie można składać aplikacje (przypominamy, że nie ma obowiązku składania aplikacji podczas dyżuru koordynatora wystarczy, aby kopertę zaadresowaną z dopiskiem “Erasmus 2018/2019” pozostawić na portierni w Collegium Iuridicum I)
  • Do 25 lutego zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji w ramach III tury
  • Po ogłoszeniu wyników, student może w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z przydzielonego mu miejsca lub odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Oferta dla III tury w ramach rekrutacji wydziałowej zostanie potwierdzona po zakończeniu zbierania rezygnacji.