Dyżury koordynatorów

Dla studentów którzy wyjeżdżają/wracają (OUTGOING) dyżury odbywają się w poniedziałki o godz. 14:00-15:00

The Duty hours for INCOMING students are on Mondays 15:30-16:30

Wszystkie dyżury odbywają się w Collegium Iuridicum I, pokój 221.
All Duty hours are held at the Collegium Iuridicum I, room 221.


[ERASMUS] [E-LA]

Poradnik

W związku z częstymi pytaniami dot. jak wypełnić e-LA w USOSweb przygotowaliśmy poradnik, specjalnie napisany pod potrzeby studentów WPiA UW, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/18.

http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Jak-wypełniać-e-LA.-Poradnik-dla-studentów-WPiA-UW.pdf


[ERASMUS] [UMOWY BILATERALNE]

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 / Certyfikaty językowe

Przypominamy, że wymogiem niezbędnym do uczestniczenia w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ jak i umów bilateralnych, jest przedstawienie certyfikatu językowego poświadczającego kompetencje językowe kandydata w momencie składania aplikacji. Aplikacje zawierające prośbę o tzw. “warunkową kwalifikację” polegające na dostarczeniu certyfikatu w bliżej nieokreślonej przyszłości, będą odrzucane. Dlatego też, zachęcamy do brania udziału w czerwcowych i wrześniowych egzaminach językowych organizowanych przez SJO UW.

Pełną listę uznawanych certyfikatów językowych (do których m.in. należą certyfikaty UW) można znaleźć w załączniku nr 1 do regulaminu rekrutacji (link)


[ERASMUS+] [NABÓR]

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło kolejną turę naboru w ramach niewykorzystanych miejsc, na wyjazdy (z stypendium!) w sem. letnim w roku akademickim 2018/2019.

http://bwz.uw.edu.pl/posts/29295

Lista niewykorzystanych miejsc:
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/SMS_wolne_miejsca_3TURA_18_19.pdf