Erasmus to jeden z najważniejszych programów Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Funkcjonuje już od ponad dwudziestu lat. Został utworzony w celu integracji europejskiej wspólnoty szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni oraz projekty współpracy z udziałem uczelni i innych instytucji czy organizacji związanych ze szkolnictwem wyższym. Obecnie – podobnie jak kilka innych programów UE – stanowi komponent większego programu Unii Europejskiej pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme, LLP).

www.erasmus.org.pl