Home » Zasady programu Erasmus

Zasady programu Erasmus

ZASADY PROGRAMU

 

  1. O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się osoby, które w momencie kwalifikacji są studentami przynajmniej drugiego roku studiów.
  2. Stypendium można otrzymać tylko jeżeli posiada się odpowiednią ilość kapitału mobilności
  3. Studenci mogą wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki podpisały umowy o wymianie w ramach programu Erasmus.
  4. Jeżeli jednak jesteście zainteresowani odbywaniem studiów częściowych z uczelnia, z która nie mamy podpisanej umowy, należy poinformować o tym Koordynatora WPiA UW.
  5. Minimalny okres stypendium to 3 miesiące, a maksymalny – 10 miesięcy, czyli cały rok akademicki (+ ewentualnie 2 miesiące praktyki).
  6. Erasmus jest programem edukacyjnym, tzn. stypendium może być przyznane w celu studiowania (czyli uczęszczania na wykłady, zdawania egzaminów, itp.), a nie np. w celu zbierania materiałów do pracy magisterskiej czy doktorskiej, bądź prowadzenia badań naukowych. Jest to oczywiście możliwe, ale nie może być wyłącznym celem wyjazdu.
  7. Program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę.
  8. Po powrocie należy przedstawić dokument stwierdzający (np. Transcript of Rekord, TR), jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych.
  9. Okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów na UW.
  10. W uczelni przyjmującej stypendysta programu Erasmus ma takie same prawa i obowiązki jak student danej uczelni.