Home » Przydatne linki

Przydatne linki

Biuro współpracy z zagranicą – http://bwz.uw.edu.pl/
Uniwersytet Warszawski – https://www.uw.edu.pl/
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – http://www.wpia.uw.edu.pl/
WPiA UW Erasmus na Facebook – https://www.facebook.com/erasmuswpiauw/

Inne:
Granty na badania (i nie tylko!) – https://www.granty-na-badania.com/
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) – https://nawa.gov.pl/

In English:

International Relations Office of the University of Warsaw – http://bwz.uw.edu.pl/en/
Welcome Point of the University of Warsaw – http://welcome.uw.edu.pl/
University of Warsaw – http://en.uw.edu.pl/
Facebook page of the Faculties Erasmus Unit – https://www.facebook.com/erasmuswpiauw/

Other:
Polish National Agency for Academic Exchange – https://nawa.gov.pl/en/