Home » Kontakt

Kontakt

 

Dyżury Koordynatorów ds. Mobilności:

Wszystkie dyżury odbywają się w pokoju nr 221 Collegium Iuridicum I

Krakowskie Przedmieście 26/28

 

1. Studenci i Pracownicy Wyjeżdżający

DYŻURY: Środa 15:30

Dr Vita Zagórowska

e-mail: v.zagorowska@wpia.uw.edu.pl tel./fax: + 48 22 55 24 374

Asystenci Dziekana ds. Międzynarodowych:

mgr Valeri Vachev, e-mail.: v.vachev@wpia.uw.edu.pl

mgr Piotr Karasek, e-mail: p.karasek@wpia.uw.edu.pl

UWAGA: w sprawach związanych z odblokowaniem/akceptacją e-LA prosimy zwracać się wyłącznie do mgr Valerego Vacheva bądź mgr Piotra Karaska.

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. organizacja wyjazdów na okres do jednego roku akademickiego studentów i doktorantów na zagraniczne studia częściowe i zagraniczne praktyki

2. organizacja wyjazdów innych pracowników na szkolenia w zagranicznych instytucjach

 

2. Studenci Przyjeżdżający

DYŻURY: czwartek godz. 11:30-12:30

dr Maciej Sokołowski

e-mail: mm.sokolowski@wpia.uw.edu.pl tel./fax: + 48 22 55 24 374

Asystenci Dziekana ds. Międzynarodowych:

mgr Witold Kowalczyk – wtorek godz. 11:30-12.30

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. organizacja przyjazdów studentów i doktorantów na studia częściowe na okres do jednego roku akademickiego

2. organizacja wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach partnerskich

3. organizacja przyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć oraz przyjazdów innych pracowników w celu realizacji szkoleń

 

 

Postal address:

Erasmus Programme

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa