Home » Incoming Students » Duty hours & contact

Duty hours & contact

 

If you don’t know which person from our unit is the right one, use erasmus@wpia.uw.edu.pl!

 

Mobility Coordinator & Head of the School of Polish Law

Dr Maciej M. Sokołowski
Duty hours: Thursday 11:00 – 12:00 (Collegium Iuridicum I, room 221)
E-mail: mm.sokolowski@wpia.uw.edu.pl

The Dean’s Assistants for International Affairs

Mgr Witold Kowalczyk
Duty hours: Tuesday 11:15 – 12:15 (Collegium Iuridicum I, room 221)
E-mail: w.kowalczyk@wpia.uw.edu.pl

Adrian Warsiński
Duty hours:

13.06.2018 8:15;
21.06.2018 9:00 and
26.06.2018 17:00.

Collegium Iuridicum I, room 221
E-mail: erasmus@wpia.uw.edu.pl

Postal address:

Collegium Iuridicum I, pokój 221
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa