Home » Dla studentów wyjeżdżających » Zwrot kosztów podróży

Zwrot kosztów podróży


Istnieje możliwość uzyskania refundacji (już po powrocie ze stypendium) niektórych kosztów podróży na studia częściowe w ramach programu Erasmus i umów bilateralnych.

W tym celu należy przedstawić podanie do Prodziekana ds. finansowych doc. dr. M. Grzybowskiego (ale złożone u dr V. Zagórowskiej!) wraz z dowodami zakupu biletów lub podróży (wydruki biletów elektronicznych, faktury, karty pokładowe, potwierdzenie przelewu i inne.) Jeżeli bilet nie byłem opłacony gotówką, konieczne jest przedłożenie potwierdzenie z wyciągu bankowego (potwierdzenie zapłaty). Należy również wskazać nr konta na który ma zostać przelana kwota refundacji.

Refundacja może być dokonana za jednorazową podróż „tam i z powrotem” w wysokości nieprzekraczającej 400 PLN

UWAGI:

  1. Refundacji nie podlegają przejazdy samochodem.
  2. Refundacji nie podlegają przejazdy w środku semestru (np. na okres świąteczny).
  3. Refundacja jest tylko możliwa po ostatecznym powrocie z wyjazdu.
  4. Bilet albo inny dokument powinien wskazywać jego cenę.
  5. Gdy bilet opłacony jest przelewem lub kartą potrzebne jest potwierdzenie przelewu.
  6. W przypadku płatności kartą, należy podać nr konta bankowego na które ma wpłynąć refundacja.