Home » Dla studentów wyjeżdżających » Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie wyjazdu


Rozliczenie wyjazdu Erasmus “Krok po kroku”.

0. Zapoznaj się z tą instrukcją dokładnie.

1. Niezwłocznie po powrocie zgłoś się do BWZ w celu rozliczenia wyjazdu.

2. W celu rozliczenia wyjazdu w ramach programu studiów na WPiA UW, przyjdź na dyżur Koordynatora ds. Mobilności dr Vity Zagórowskiej (godziny dyżurów są tutaj podane)

3. Na dyżur należy przynieść wypełnione (!):

a) podanie o rozliczenie wyjazdu;
b) indeks (dot. tylko studentów, którzy jeszcze posiadają indeks);
c) kartę egzaminacyjną;
d) Transcript of Record;
e) podania o wyrażenie zgody na obniżenie wymaganej liczby punktów ECTS (30 pkt dla wyjazdu semestralnego, 60 dla rocznego) zaakceptowane przez Koordynatora ds. mobilności albo Prodziekana ds. studenckich.

4. Szanuj czas swój, innych studentów i koordynatora i przed wejściem na dyżur wypełnij dokumenty wymienione w pkt 3 lit. a), b), c). W podaniu-rozliczenie wyjazdu Erasmus nie wypełniaj jedynie tabeli “oceny WPiA”. Na karcie egzaminacyjnej podaj oryginalną nazwę przedmiotu oraz wersję polską. Nie wpisuj nazwiska egzaminatora. W indeksie możesz wpisać jedynie oryginalną nazwę przedmiotu. Tu też nie wpisuj nazwiska egzaminatora. Przedmioty wypełnij w kolejności takiej w jakiej są wymienione w Transcript of Records lub tożsamym (wykaz zaliczeń), a nie według kolejności wynikającej z LA.

5. Koordynator po przeliczeniu stopni otwiera studentowi e-LA w systemie USOSweb do edycji.

6. Student wpisuje do USOSweb przy każdym przedmiocie z uczelni zagranicznej stopnień w skali UW, zgodnie z przeliczeniem dokonanym przez koordynatora.

7. Student przekazuje dokument z przeliczonymi stopniami do  dziekanatu. Dziekanat sprawdza poprawność wpisanych stopni i „oflagowuje” przedmioty, jako zaliczone. Po „oflagowaniu” wszystkich przedmiotów zatwierdza całą decyzję.

8. Student sprawdza w USOSweb, czy stopnie zostały zatwierdzone (pojawi się komunikat „Porozumienie o programie zajęć jest zatwierdzone.”) i informuje BWZ o tym fakcie.

 

Uwagi:

  1. Wpisanie angielskich nazw przedmiotów ma znaczenie o tyle, że właśnie w takim języku pojawią się na Waszym Suplemencie do dyplomu.
  2. Jeszcze przed wyjazdem z uczelni przyjmującej należy zadbać o zgodność Transcript of Records z Learning Agreement, braki zaliczenia wybranych przedmiotów mogą skutkować niezaliczeniem roku!
  3. Wszystkie przedmioty uwzględnione w Transcript of Records są Państwa wynikami studiów. Punkty ETCS przepisujemy automatycznie w wysokości proponowanej przez uczelnię przyjmującą.
  4. Niezaliczone przedmioty nie wpisujemy nigdzie, ani w podaniu, ani w indeksie, ani w karcie egzaminacyjnej!
  5. Przedmioty zaliczone na uczelni przyjmującej traktowane są jako przedmioty z grupy C. Wyjątkiem są przedmioty, które zaliczają na mocy uchwały Rady Wydziału w sprawie zasad studiowania przedmioty z grup A i B (zakładka “Uznawania przedmiotów obcych”).
  6. Jeżeli student chce, aby oceny z przedmiotów uzyskanych w ramach wymiany studenckiej wliczały się do średniej etapu, musi odpowiednio podpiąć w USOSwebie przedmioty pod etap.
  7. Zwrot kosztów podróży został szczegółowo rozpisany w osobnej zakładce.
  8. Osoby które będą chciały rozliczyć wyjazd, ale nie przeczytały powyższych informacji będą na dyżurze obsługiwane jako ostatnie.