Home » Dla studentów wyjeżdżających » Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie wyjazdu


Rozliczenie wyjazdu Erasmus “Krok po kroku”.

0. Zapoznaj się z tą instrukcją dokładnie.

1. Niezwłocznie po powrocie zgłoś się do BWZ w celu rozliczenia wyjazdu.

2. W celu rozliczenia wyjazdu w ramach programu studiów na WPiA UW, przyjdź na dyżur Koordynatora ds. Mobilności dr Vity Zagórowskiej (godziny dyżurów są tutaj podane)

3. Na dyżur należy przynieść wypełnione (!):

a) podanie o rozliczenie wyjazdu,
b) indeks (dot. tylko studentów, którzy jeszcze posiadają indeks)
c) kartę egzaminacyjną,
d) Transcript of Record,
e) w razie mniejszej liczby punktów niż 30/60 ECTS, zgodę Dziekan na obniżenie punktów.

4. Szanuj czas swój, innych studentów i koordynatora i przed wejściem na dyżur wypełnij dokumenty wymienione w pkt 3 lit. a), b), c). W podaniu-rozliczenie wyjazdu Erasmus nie wypełniaj jedynie tabeli “oceny WPiA”. Na karcie egzaminacyjnej podaj oryginalną nazwę przedmiotu oraz wersję polską. Nie wpisuj nazwiska egzaminatora. W indeksie możesz wpisać jedynie oryginalną nazwę przedmiotu. Tu też nie wpisuj nazwiska egzaminatora. Przedmioty wypełnij w kolejności takiej w jakiej są wymienione w Transcript of Records lub tożsamym (wykaz zaliczeń), a nie według kolejności wynikającej z LA.

5. Koordynator po przeliczeniu stopni otwiera studentowi e-LA w systemie USOSweb do edycji.

6. Student wpisuje do USOSweb przy każdym przedmiocie z uczelni zagranicznej stopnień w skali UW, zgodnie z przeliczeniem dokonanym przez koordynatora.

7. Student przekazuje dokument z przeliczonymi stopniami do  dziekanatu. Dziekanat sprawdza poprawność wpisanych stopni i „oflagowuje” przedmioty, jako zaliczone. Po „oflagowaniu” wszystkich przedmiotów zatwierdza całą decyzję.

8. Student sprawdza w USOSweb, czy stopnie zostały zatwierdzone (pojawi się komunikat „Porozumienie o programie zajęć jest zatwierdzone.”) i informuje BWZ o tym fakcie.

 

Uwagi:

  1. Wpisanie angielskich nazw przedmiotów ma znaczenie o tyle, że właśnie w takim języku pojawią się na Waszym Suplemencie do dyplomu.
  2. Jeszcze przed wyjazdem z uczelni przyjmującej należy zadbać o zgodność Transcript of Records z Learning Agreement, braki zaliczenia wybranych przedmiotów mogą skutkować niezaliczeniem roku!
  3. Wszystkie przedmioty uwzględnione w Transcript of Records są Państwa wynikami studiów. Punkty ETCS przepisujemy automatycznie w wysokości proponowanej przez uczelnię przyjmującą.
  4. Niezaliczone przedmioty nie wpisujemy nigdzie, ani w podaniu, ani w indeksie, ani w karcie egzaminacyjnej!
  5. Przedmioty zaliczone na uczelni przyjmującej traktowane są jako przedmioty z grupy C. Wyjątkiem są przedmioty, które zaliczają na mocy uchwały Rady Wydziału w sprawie zasad studiowania przedmioty z grup A i B (zakładka “Uznawania przedmiotów obcych”).
  6. Jeżeli student chce, aby oceny z przedmiotów uzyskanych w ramach wymiany studenckiej wliczały się do średniej etapu, musi odpowiednio podpiąć w USOSwebie przedmioty pod etap.
  7. Zwrot kosztów podróży został szczegółowo rozpisany w osobnej zakładce.