Rekrutacja

GOTOWA oferta dla studentĂłw i doktorantĂłw wersja ostateczna

Regulamin-rekrutacji-2015.2016

wyjaśnienie do oferty “Catania” – zgodnie z umową wymiana obejmuje 3 osoby x 10 m. wymagania językowe z umowy A2. studenci od 3 do 5 roku.

————————————————————————————————————-

 

Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji w programie Erasmus + na rok 2015/16

W czwartek 11.12.2014 w godz. od 8.00 do 9:45 w sali A2 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat studiów krótkoterminowych w ramach programu Erasmus plus.

W spotkaniu będą brali udział prof. E. Gruza – Dziekan WPiA UW ds. studenckich, P. Grzebyk, M. Stębelski, P. Wojciechowski – koordynatorzy ds. mobilności WPiA UW, Panie D. Wiącek i K. Mazur –  pracownice BWZ UW oraz przedstawiciele SS WPiA odpowiedzialni za rekrutację.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części; krótkich prezentacji/wypowiedzi wyżej wskazanych osób oraz pytań audytorium. Mamy nadzieję odpowiedź na wszystkie wątpliwości.

Zapraszamy serdecznie!

Doctores PG, MST, PW

 

————————————————————————————————————

poniżej znajdują się informacje z poprzednich lat.

 

 

 

Z dniem ogłoszenia wyników 1. tury (1. i 2. etap) rekrutacja na WPiA na wyjazdy w ramach programu Eramsus plus na przyszły rok akademicki została zamknięta.

Osoby zainteresowane wyjazdem do ośrodków, które nie zostały obsadzone proszone są o przygotowanie aplikacji zgodnie z Regulaminem i kontakt OSOBISTY z koordynatorami – P. Grzebykiem lub M. Stębelskim.

Osoby, którym przyznano wyjazd w 1. lub 2. etapie i które chciałby dokonać “zamiany” przyznanego miejsca na inne – nieobsadzone również, proszone są o kontakt OSOBISTY z koordynatorami. Uprzedzając pytania w tym zakresie, zainteresowani nie mają żadnego “roszczenia” o zamianę, ponieważ rekrutacja jest zamknięta. Decyzje w tym zakresie podejmują koordynatorzy.

Wyniki etapu uzupełniającego Wyniki rekrutacji ETAP 2 alfabetycznie na stronę

oferta po zako_czeniu 2 etapów

————————————————————-

Oferta na 2. etap

oferta na 2 etap. na stronę

UTRECHT będzie dodany do listy jak tylko wpłynie umowa. Chętni do tego ośrodka mogą przygotowywać aplikację.

————————————————————

Wyniki 1. etapu

Wyniki rekrutacji ETAP 1 alfabetycznie 7.02.2014

————————————————————

Poniżej aktualna oferta

umowy podpisane 2014 – stan na 26.01.2014 na stron_

———————————————————————–

umowy podpisane 2014 – stan na 22.01.2014 na stron_

proszę zwrócić uwagę, że zmieniono wymagania językowe do Rotterdamu. Zgodnie z wcześniej ogłoszonym regulaminem , do Niderlandów wymagane jest C1 z angielskiego – wcześniej w ofercie było błędnie B2.

————————————————————

Oferta na rok 2014/2015 stan na 17.01.2014

umowy podpisane 2014 – stan na 17.01.2014 na stronę

Powyższa oferta, z przyczyn, o których wspominano na spotkaniu informacyjnym, będzie aktualizowana w miarę odsyłania przez partnerów podpisanych umów.

W celu usprawnienia komunikacji założyliśmy roboczą grupę na facebooku WPiA Erasmus 2014/2015 https://www.facebook.com/groups/783315268354377/ Grupa ma charakter otwarty. Osoby, które mają pytania dotyczące rekrutacji i preferują tradycyjne formy komunikowania się, zapraszamy na dyżury drów Stębelskiego lub Grzebyka lub prosimy o kontakt z przedstawicielami Samorządu Studenckiego WPiA UW.

———————————————————-

Regulamin rekrutacji na rok 2014/2015

Regulamin rekrutacji 2014.2015

——————————————————————

Rekrutacja na studia Erasmus plus 2014/2015 – spotkanie informacyjne.

10 stycznia 2014 r. w Auli dawnego BUWu o godz. 9.45 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus + na rok 2014/15.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

SS WPiA UW, P. Grzebyk, M. Stębelski, P. Wojciechowski.

———————————————————————————————————————-

3.12.2013 r. Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + na rok 2014/15 – styczeń 2014 r.

uprzejmie informujemy, że proces odnawiania umów z dotychczasowymi partnerami, który koordynowany jest przez BWZ, znacznie się przedłuża. Opóźnienia najczęściej spowodowane są koniecznością oczekiwania na odpowiedź uniwersytetów w sprawie kontynuowania współpracy. Niektórzy partnerzy, z powodu małej ilości swoich studentów wysłanych na WPiA w zeszłych latach, nie mają chęci kontynuowania współpracy z naszym Wydziałem (oficjalnie takie stanowisko przedstawili Warwick i Aarhus). Z związku z tym oraz faktem oczekiwania na potwierdzenie otrzymania przez uczelnie partnerskie tzw. Karty Erasmusa, przewidujemy, że realnym terminem rozpoczęcia rekrutacji Erasmusa jest styczeń 2014 r.  Takie stanowisko prezentuje też BWZ.

Jednocześnie informujemy, że studenci którzy w przyszłych latach będą chcieli wyjechać na Erasmus, mogą zaangażować się w pomoc przy organizacji rekrutacji w tym roku oraz przy działaniu Biura Erasmusa przy WPiA. Już w zeszłym roku, regulamin rekrutacji przewidywał honorowanie tego rodzaju działalności.

dres P. Grzebyk, M. Stębelski

 

 

4.11.2013 Rekrutacja na studia krótkoterminowe w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2014/15

uprzejmie informujemy, że program Erasmus zmienia formułę na Erasmus plus. W związku z tym, obecnie trwa przedłużanie umów na lata 2014-2020. Do końca listopada 2013 r. koordynatorzy uzyskają informację o liczbie przedłużonych umów z dotychczasowymi partnerami. Z kolei w okolicach połowy grudnia 2013 r. zostanie ogłoszone, którym uczelniom w Europie zostanie przyznana tzw. Karta Erasmusa.

WPiA będzie mógł wysłać studentów na studia w programie Erasmus jedynie do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa i z którą ma umowę o współpracy.

W związku z powyższym, przewidujemy, że rekrutacja zostanie rozpoczęta na przełomie listopada/grudnia 2013 r. Wydaje się, że przyszła oferta nie będzie znacząco odbiegać od dotychczasowej (na dziś wiemy, że Aarhus w Danii odmówiło współpracy). Rekrutacja odbywać się będzie na podobnych zasadach jak w roku poprzednim (zob. Regulamin dostępny na tej stronie).

dres. P. Grzebyk M. Stębelski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––

28.02.2013

informuję, że Państwo przynoszą do mnie podpisany formularz z usosa a dalej to ja, a nie Panstwo

załatwiamodpis dziekana i zanoszę papiery do bwz.

-–––––––––––––––––––

27.02.2013 Informacja dla wszystkich nominowanych. PILNE!!!!

Osoby nominowane powinny widzieć zmianę swojego statusu w USOS (przyznany wyjazd). W razie problemów, koniecznie proszę o kontakt (erasmus@wpia.uw.edu.pl, outgoing@wpia.uw.edu.pl),

Proszę jak najszybciej uzupełnić dane w formularzu (USOS), zwracając
szczególna uwagę na to, że długość wnioskowanego przez Państwo wyjazdu nie
może przekroczyć wartości określonych w umowach bilateralnych, a
podanych na stronie dot. rekrutacji.

Proszę również wskazać ewentualną orzeczoną
niepełnosprawność. Wiąże się to z dodatkowym
stypendium.

W ciągu najbliższych dni zatwierdzę Wasze dane (osobom, które uzupełniły formularza w USOS, potwierdzę to przed poranną migracją danych). Po potwierdzeniu przez koordynatora musicie Państwo wydrukować podpisany formularz i dostarczyć go do sali 221 Collegium Iuridicum I, ewentualnie recepcji Collegium Iuridicum I najpóźniej 1 marca 2013 r. do 20.00.

Niezłożenie podpisanego formularza uniemożliwi Wam wzięcie udziału w
dalszym procesie rekrutacji. Proszę pamiętać, że podpisany formularz przed
złożeniem w BWZ (ostateczny, nieprzekraczalny  termin dostarczenia do BWZ – 5 marca 2013 r.) musi być dodatkowo podpisany przeze mnie i Dziekana.

———————————————————————————————————————————–

27.02.2013 po drugiej turze ciągle są wolne miejsca Erasmus – III tura (oferta)

osoby zainteresowane proszę o jak najszybszy kontakt (erasmus@wpia.uw.edu.pl)

———————————————————————————————————————————–

27.02.2013 wyniki II tury

Wyniki II tury Erasmus 2013 Wszyscy nominowani w II turze powinni w usosie widzieć przyznany wyjazdu.

————————————————————————————————————————————-

25.02.2013 PILNE. Wypełnienia formularza przez nominowanych

Osoby nominowane w I turze powinny dostać już maila z informacją na temat wypełnienia formularza w USOSie. Proszę potraktować sprawę jako pilną. W razie nieotrzymania maila lub braku zmiany statusu w USOS (powinni Państwo widzieć, że wyjazd został przyznany), proszę o kontakt.

————————————————————————————————————————————-

19.02.2013 r. Warwick

Właśnie otrzymałem informację o przedłużeniu umowy  z Warwick (1 miejsce na 10 miesięcy). Osoby mogą składać aplikacje na to miejsce w formie papierowej. Wystarczy wydrukować stronę http://zapisy.erasmus.wpia.uw.edu.pl/form1.php i ręcznie nanieść wymagane informacje. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian (CV, list itp.). Ze względu na fakt, że po miesjce udostępniono dopiero 19.02, aplikować o nie mogę osoby, które składały wnioski w II turze lub te, które nie brały udziału w I i II rekrutacji.

—————————————————————————————————————————————-

5.02.2013 r. Oferta w II turze

Erasmus – II tura

Ruszyła rejestracja uzupełniająca. Proszę dokonywać wyborów wyłącznie spośród ośrodków zamieszczonych powyżej.

————————————————————————————————————————————

1.02.2013 r. oświadczenie dla nominowanych studentów

Po zakończeniu II tury studenci nominowani będą proszeni o złożenie następującego oświadczenia oswiadczenie dla studentów nominowanych Erasmus. Jeśli ktoś już dziś nie ma zamiaru zmieniać przydzielonego ośrodka, oświadczenia można od dziś zostawiać na portierni Col. Iuridiucum I z dopiskiem “Oświadczenie Rekrutacja Erasmus” P. Grzebyk.

————————————————————————————————————————————

1.02.2013 r. Informacje na temat II tury rekrutacji

1. Rekrutacja uzupełniająca (II tura) odbędzie się 5 lutego – 18 lutego 2013 r.  Ogłoszenie wyników 28.02.2013 r.

2. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się Regulamin umieszczony na stronie.

3. W II turze rozpatrywane będą wnioski osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu. II tura ma służyć obsadzeniu wolnych miejsc, a nie możliwości zmiany przyznanego miejsca.

4. Ewentulnie po II turze istnieje możliwość zmiany miejsca na nieobsadzone. Komisja musi na to wyrazić zgodę.

5. Osoby które składały aplikację w I turze powinny jedynie złożyć podpisany Formularz zgłoszeniowy (tj. wydruk zgłoszenia elektronicznego, zob. zapisy.erasmus.wpia.uw.edu.pl) z nowymi wyborami oraz nowy list motywacyjny. Reszta dokumentów jest w posiadaniu Komisji.

6. Lista ośrodków dostępnych w II turze zostanie umieszczone w późniejszym terminie. Już dziś można jednak porównać ofertę uczelni (znajduje się na stronie, zob. liczba miejsc) z wynikami rekrutacji zamieszczonymi na stronie.

7. Ciągle nie mamy potwierdzenia od Warwick i Essex. Na dziś tych ośrodków nie ma w ofercie.

 

—————————————————————————————————————————————–

1.02.2013 r. Wyniku rekrutacji – drobna korekta.

Poniżej znajduje się lista nominowanych studentów (w poprzedniej wersji, przez pomyłkę, nie umiszczono 2 osób: z Sevilli i Budapesztu).

Poprawna lista WYNIKI KWALIFIKACJI ERASMUS 2013

——————————————————————————————————————————————

24.01.2013 r. Przełożenie ogłoszenia wyników rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna informuję,  że między innymi w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych (par. 5 pkt 3 Regulaminu) z niektórymi z kandydatów, ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w następnym tygodniu. (najpóźniej 31.01.2013 r.)


14.01.2012 r. Problemy ze stroną internetową

Od soboty 12.01 do dziś do godz. 10.15 strona erasmus.wpia.uw.edu.pl nie działała z przyczyn technicznych. W związku z licznymi pytaniami, informuję, że nie widzę powodu, aby przedłużać już raz zmieniany termin składania aplikacji.  Wnioski przyjmowane są do godz. 20.00 14.01 (poniedziałek). Dokumenty należy składać do pokoju nr 221 lub na Portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Erasmus – rekrutacja 2013 dr Piotr Grzebyk”.

—————————————————————————————————————————————-

7.01.2012 r. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie rekrutacji – wymóg I i II stopnia. PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 14.01.2012 r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami i wręcz pretensjami, uprzejmie wyjaśniam, że wymóg dotyczący stopnia studiów nie jest ustanowiony ani przeze mnie, ani przez BWZ, lecz wynika z umów, jakie WPiA UW zawarł na wymianę studencką z ośrodkami w Europie na rok 2013-2014. Umowy i praktyka lat poprzednich dla obecnie przeprowadzanej rekrutacji nie mają znaczenia.

Uczelnie zagraniczne mają podział kierunku prawo na I i II stopień i w niektórych przypadkach przeniosły te rozwiązania na program Erasmus.

W związku z powyższym, informuję, że wprawdzie wniosek złożony niezgodnie z wymaganiami nie zostanie odrzucony na etapie rekrutacji na WPiA, ale nie będzie to okoliczność zwiększająca szanse na nominacje. Uznałem, w mojej ocenie zupełnie zasadnie, że tak istotne postanowienie umowy powinno być znane aplikującym na wyjazd przed składaniem wniosków. Sygnalizowałem ten problem na spotkaniu 13.12.2012 r. Częściowo wynika to również z § 7 pkt 13 Regulaminu rekrutacji. Procedura przedłużania wszystkich umów z uczelniami partnerskimi, jaka miała miejsce w tym roku, nie pozwoliła na pełną informację w tym zakresie w terminie wcześniejszym (niestety oferta ciągle może podlegać modyfikacjom. Już dziś na pewno wiadomo, że niektóre ośrodki będą dostępne dopiero w trakcie rekrutacji uzupełniającej, np. Essex, Warwick).

Biorąc pod uwagę powyższe, uznałem, że należy przedłużyć termin składania wniosków do 14.01.2012 r. do godz. 20.00.

Jednocześnie informuję, że również mi zależy, aby zostali Państwo zakwalifikowani do jednostek, które spełniają Państwa oczekiwania. Zależy mi bowiem na Państwa satysfakcji z możliwości, jakie daje program Erasmus.

Piotr Grzebyk

——————————————————————————————————————————————

4.01.2012 I i II stopień studiów – dodatkowe wyjaśnienia

Proszę pamiętać, że po nominacji na UW, jednostlka przyjmująca musi wyrazić zgodę na przyjęcie. W poprzednich latach na tym etapie powstawały niepotrzebne nieporozumienia, bo uczelnia przyjmująca stwierdała na podstawie wiążącej umowy, że wysyłamy kandydata niezgodnie z ustaleniami. Uczelania przyjmujaca może oczywiście odstąpić od postanowienia umowy, ale dokonywało się to w trybie indywidulanych uzgodnień z koordynatorem jednostki przyjmującej po dokonaniu nominacji. Uznałem, że tak istotne postanowienie umowy powinno być znane aplikującym na wyjazd.

Brak informacji na temat I albo II stopnia oznacza, że mogą jechać wszyscy studenci. Chodzi o lata studiów w roku wyjazdu a nie składania wniosku.

—————————————————————————————————————————————-

4.01. 2012 Przypominam, o czym była mowa na spotkaniu 13.12, że nie muszą Państwo dokonyawc wybory 5 uczelni. To liczba max. Wnioski z mniejszą liczbą wybranych ośrodków też będą rozpoznawane.

——————————————————————————————————————————————

2.01.2012

proszę zwrócić uwagę na aktualną ofertę, w której zaznaczono również wymogi co do I stopnia. W takim przypadku, studenci starszych lat (IV, V) nie będą mogli aplikować. Uczelnie partnersie określając taki wymóg, najczęściej nie mają oferty zajęć dla studentów starszych lat.

——————————————————————————————————————————————-

2.01.2012 Ważna inf. na temat certyfikatów językowych!

w związku z licznymi pytania, jeszcze raz informuję, że wymagania znajomości języka określone w Regulaminie rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 są wymaganiami na poziomie WPiA. Proszę upewnić się (odwiedzając stronę internetową ośrodka, do którego będą Państwo aplikować), czy posiadany certyfikat będzie honorowany przez uczelnie partnerską. Przypomninam, że nominowanie przez WPiA do wyjazdu nie łączy się automatycznie z wyjazdem. Studenta musi zaakceptować uczelnia przyjmująca. brak wymaganego certyfikatu językowego nie ułatwi kwalifikacji.

 

————————————————————————————————————————————

Aktualna oferta na rok 2013/14

Podpisane umowy

Oferta będzie ulegała zmianie.

—————————————————————————————————————————————

 

4.12.2012 Spotkanie informacyjne na temat rekrutacji na rok 2013/14

Wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie. Odbędzie się ono 13.12.2012 – czwartek – o 18.30 w sali A.2 ul. lipowa 4

—————————————————————————————————————————————

21.11.2012 r. REKRUTACJA NA ROK 2013/2014

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji na rok akademicki 2013/2104

Rekrutacja-Erasmus-2013-regulamin

Proces zawierania/odnawiania umów z uczelniami partnerskim ciągle trwa, dlatego aktualna oferta zostanie umieszczona na stronie w terminie późniejszym. Oferta na rok 2013/2014 nie będzie się jednak znacząco różnić od tej z poprzedniego roku (zob. poniżej na stronie). Oferta będzie najprawdopodobniej poszerzona o ośrodki z Estonii i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Zainteresowanych zachęcam do udziału w spotkaniu 2012Informacja_XI_Dni Erasmusa.

Początkiem grudnia odbędzie się spotkanie dotyczące rekrutacji na WPiA UW. Zwracam się w związku z tym z prośbą o to, aby do tego czasu nie zasypywać mnie pytaniami przez e-mail, dotyczącymi Regulaminu rekrutacji.

Piotr Grzebyk

 

_______________________________________________________________________________________

 

Wyniki kwalifikacji na stypendium LLP Erasmus
na Wydziale Prawa i Administracji na rok akademicki 2012/2013

Wyniki kwalifikacyjne na stypendium LLP Erasmus

 

 

Wyniki kwalifikacji na stypendium LLP Erasmus
na Wydziale Prawa i Administracji na rok akademicki 2012/2013

Protokół Kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji na stypendium LLP Erasmus

 

Osoby, którym nie przyznano wyjazdu w I turze zachęcamy do składania dokumentacji w II turze, z uwzględnieniem zaktualizowanej oferty.

 

 UWAGA! WSZYSTKIE CENNE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŹYĆ W KOPIACH!