Rekrutacja

[UMOWY BILATERALNE]

Umowy bilateralne UW / USA

Do 5 czerwca trwa w ramach porozumień bilateralnych Uniwersytetu Warszawskiego, rekrutacje na wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019  do USA:

Northeastern Illinois University, Chicago (http://bwz.uw.edu.pl/neiu-chicago-studenci)
Suffolk University, Boston (http://bwz.uw.edu.pl/suffolk-university-boston-usa-stypendia-dla-studentow)
University of Florida, Gainesville (http://bwz.uw.edu.pl/university-of-florida-gainesville-usa-stypendia-dla-studentow)
University of the Incarnate Word, San Antonio, TX (http://bwz.uw.edu.pl/university-of-the-incarnate-word-san-antonio-tx-usa)
Weber State University, Ogden, Utah (http://bwz.uw.edu.pl/13489-2)


[CHINY] [CUPL]

We CUPL is very delighted to announce that we are offering two Master Degree programs and two Doctoral Degree programs (all taught in English) with full government scholarship (China Scholarship Council) for our partners’ students and alumni in 2018/2019 schooling year.

The scholarship includes:

Tuition 
Registration
On-campus accommodation
Monthly living allowance 
One-off settlement subsidy
Medical Insurance

 

For students who want to study a Master Degree, they can choose:

First, Master of Comparative Law (Chinese Law Direction) Program:

Duration: Two years
Degree obtained after graduation: LL.M in Chinese Law
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

Second, Master of International Law Program:

Duration: Two years
Degree obtained after graduation: LL.M in International Law
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

For students who want to study a Doctoral Degree, they can choose:

First, PhD of International Law Program:

Duration: Three years
Degree obtained after graduation: PhD
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

Second, PhD of Comparative Law (Chinese Law) Program:

Duration: Three years
Degree obtained after graduation: PhD
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

Please be kindly noted that due to its competitiveness, if any of your students decide to apply, please let us know before May 7th, 2018. All we need is their full name, email, and which program they are interested in.

Plik PDF z dalszymi informacji: http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Degree-Programs-in-English-at-CUPL.pdf


[UMOWY BILATERALNE]

China University of Political Science and Law (CUPL) | Rekrutacja

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać studentów kierunku prawa na studia częściowe na CUPL (sem. zimowy 2018/2019). Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na CUPL będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (wymogiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu z j. angielskiego!), natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem!
 
Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus (http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Regulamin-2017-12-01.docx) oraz należy wysłać email do dr. Piotra Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl) do godz. 18:00 20 IV 2018.
 
Wszystkie informacje nt. wyjazdu na CUPL udziela dr P. Grzebyka podczas swojego dyżuru.

[UMOWY BILATERALNE]

Uniwersytet w Tel-Aviv (Buchmann School of Law) | WYNIKI

Wyniki kwalifikacji na stypendia na Uniwersytecie w Tel Awiwie:
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/20180321130615545.pdf


[UMOWY BILATERALNE]

Uniwersytet w Tel-Aviv (Buchmann School of Law)

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na semestralną wymianę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego w roku akademickim 2018/19 wszystkich studentów i studentki kierunku prawo (w tym w ramach kolegium MISH), którzy ukończyli przynajmniej 3 semestr studiów. Stypendium obejmuje zwolnienie z czesnego w tej prestiżowej uczelni (koszty pobytu i podróży uczestnicy pokrywają sami).

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny wraz z planem pobytu
2. CV naukowe /uniwersyteckie wraz z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
2. zaświadczenie o średniej z zaliczonych dotychczas przedmiotów (doliczana do oceny dossier)
3. zaświadczenie o znajomości języka ang. na poziomie przynajmniej b2

Dodatkowo można przedstawić inne dokumenty potwierdzające wyjątkowość Kandydata/Kandydatki

Dossier, w przezroczystych koszulkach prosimy składać do 19 marca 2018 w portierni Collegium Iuridicum I na nazwisko Jakuba Urbanika.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dr hab. Jakub Urbanik, kuba@adm.uw.edu.pl (albo w czasie dyżuru).


 

[ERASMUS+]

dalsze kroki 

Szanowni Państwo,

na Waszych profilach w USOS (zakładka “Dla studentów” > “Wymiana studencka” > “Uzupełnij”) pojawiła się informacja o przyznanym wyjeździe i możliwości wpisania dalszych danych (formularz).

Po wypełnieniu formularza, sprawdzimy i zaakceptujemy wprowadzone przez Was dane. Po naszej akceptacji pojawi się opcja aby wydrukować formularz [załączniki 1 i 2], który potem należy podpisać i dostarczyć na portiernię w Collegium Iuridicum I.

Ze względu na konieczność aby formularze uzyskały podpis Dziekana prof. T. Giaro*; termin w ramach którego WPiA UW musi przekazać formularze do BWZ UW oraz fakt, że wypełnienie formularzy to praca na nie więcej niż 10 minut, ustalamy niniejszy harmonogram działania:

we wtorek rano (27.02.2018 9:00) nastąpi sprawdzenie i akceptacja formularzy
do piątku rana (2.03.2018 9:00) należy donieść podpisany formularz na portiernię w Collegium Iuridicum I
Osobom które nie dochowają powyższych terminów grozi odwołanie wyjazdu.

* Prosimy i ostrzegamy aby nie nachodzić Dziekana w tej sprawie, sekretariat Dziekana będzie odmawiał przyjęcia formularzy innych niż te które zostaną dostarczone przez koordynatorów ds. mobilności.

Wszelkie pytania związane z powyższym, należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,
Koordynatorzy ds. mobilności


[ERASMUS+]

wyniki III tury / rezygnacje / dalsze kroki 

Szanowni Państwo,

zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/III-tura-wyniki.xlsx

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 24 lutego (włącznie) do godz. 13:00 złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem oraz dostarczona na portiernię w Collegium Iuridicum I.

W ciągu najbliższego tygodnia zostaną podane informacje dla osób zakwalifikowanych na wyjazd jakich formalności należy dokonać.


 [ERASMUS+]

Ostateczne wyniki II tury  / III tura

Szanowni Państwo,

(1) zamieszczamy ostateczne wyniki II tury rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+:
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wyniki-II-tury-po-rezygnacjach-i-odwołaniach.xlsx

(2) Dla osób zainteresowanych III turą rekrutacji, poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz ofertę z wolnymi do obsadzenia miejscami.

Harmonogram III tury

 • Do 16 lutego (do godz. 20:00) będzie można składać aplikacje (przypominamy, że nie ma obowiązku składania aplikacji podczas dyżuru koordynatora wystarczy, aby kopertę zaadresowaną z dopiskiem “Erasmus 2018/2019” pozostawić na portierni w Collegium Iuridicum I)
 • Do 25 lutego zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji w ramach III tury
 • Po ogłoszeniu wyników, student może w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z przydzielonego mu miejsca lub odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Oferta dla III tury:
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/III-tura-wolne-miejsca.xlsx

Osoby które już kandydowały podczas I albo II tury, a chcą ponownie podejść do rekrutacji w III turze, nie są zobowiązane dostarczyć na nowo pełnego zestawu dokumentów. Wystarczy aby w nowym zestawie znajdował się: nowy formularz, list motywacyjny, nowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia (o ile takie pojawiły się od czasu I tury) oraz notka na kartce A4 z prośbą aby ponownie wykorzystać dokumenty z I tury rekrutacji (plus w formie elektronicznej kopia tychże nowych dokumentów na płycie CD/DVD).

Ponownie zamieszczamy link do regulaminu rekrutacji, do strony z formularzem do uzupełnienia oraz z przykładowo uzupełnionym formularzem :
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Regulamin-2017-12-01.docx
http://zapisy.erasmus.wpia.uw.edu.pl/form2.php
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Przyk%C5%82adowy-formularz.pdf


 [ERASMUS+]

wyniki II tury / rezygnacje / III tura

Szanowni Państwo,

zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Oficjalne-wyniki-po-II-turze.xlsx

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 29 stycznia (włącznie) do godz. 13:00 złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem oraz dostarczona na portiernię w Collegium Iuridicum I.

Harmonogram III tury

 • Do 16 lutego (do godz. 20:00) będzie można składać aplikacje (przypominamy, że nie ma obowiązku składania aplikacji podczas dyżuru koordynatora wystarczy, aby kopertę zaadresowaną z dopiskiem “Erasmus 2018/2019” pozostawić na portierni w Collegium Iuridicum I)
 • Do 25 lutego zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji w ramach III tury
 • Po ogłoszeniu wyników, student może w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z przydzielonego mu miejsca lub odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Oferta dla III tury w ramach rekrutacji wydziałowej zostanie potwierdzona po zakończeniu zbierania rezygnacji.


 [ERASMUS+]

Ostateczne wyniki I tury / II tura / Umowy bilateralne

Szanowni Państwo,

(1) zamieszczamy ostateczne wyniki I tury rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+:
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wyniki-I-tura-po-odwołaniach-i-rezygnacjach.xlsx

(2) Dla osób zainteresowanych II turą rekrutacji, poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz ofertę z wolnymi do obsadzenia miejscami.

Harmonogram II tury:

 1. Do 19 stycznia (do godz. 20:00)  będzie można składać aplikacje (przypominamy, że nie ma obowiązku składania aplikacji podczas dyżuru koordynatora wystarczy, aby kopertę zaadresowaną z dopiskiem “Erasmus 2018/2019” pozostawić na portierni w Collegium Iuridicum I)
 2. Do 28 stycznia zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji w ramach II tury
 3. Po ogłoszeniu wyników, student może w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z przydzielonego mu miejsca lub odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Oferta dla II tury:
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wolne-miejsca-po-I-turze.xlsx

Osoby które już kandydowały podczas I tury, a chcą ponownie podejść do rekrutacji w II turze, nie są zobowiązane dostarczyć na nowo pełnego zestawu dokumentów. Wystarczy aby w nowym zestawie znajdował się: nowy formularz, list motywacyjny, nowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia (o ile takie pojawiły się od czasu I tury) oraz notka na kartce A4 z prośbą aby ponownie wykorzystać dokumenty z I tury rekrutacji (plus w formie elektronicznej kopia tychże nowych dokumentów na płycie CD/DVD).

Ponownie zamieszczamy link do regulaminu rekrutacji, do strony z formularzem do uzupełnienia oraz z przykładowo uzupełnionym formularzem :
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Regulamin-2017-12-01.docx
http://zapisy.erasmus.wpia.uw.edu.pl/form2.php
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Przyk%C5%82adowy-formularz.pdf

(3) II tura rekrutacji w ramach umów bilateralnych zostanie przeprowadzona w marcu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na grupę FB przeznaczonych dla studentów wyjeżdżających (jak i zainteresowanych wyjazdem) oraz do polubienia naszego strony na FB. Wszystkie pytania związane z rekrutacją (regulamin, oferta, harmonogram i inne) należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl

Link do grupy na FB: https://www.facebook.com/groups/1143262309019519/
Link do strony na FB: https://www.facebook.com/erasmuswpiauw/


 [ERASMUS+]

Wysokość stypendium

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:

500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

W przypadku Szwajcarii o wysokości świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia tego kraju.


[ERASMUS+]

Wyniki I tury / Rezygnacje / II tura

Szanowni Państwo,

zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Wyniki-I-tura.xlsx

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 16 grudnia (włącznie) do godz. 12:00 złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem oraz dostarczona na portiernię w Collegium Iuridicum I.

Harmonogram oraz oferta dla II tury w ramach rekrutacji wydziałowej zostaną potwierdzone po zakończeniu zbierania rezygnacji.


[REKRUTACJA] [USA]

Wyniki

Indiana University Bloomington, Maurer School of Law:
Michał Szczepański
Agnieszka Bartolik

Loyola University, Chicago School of Law
Katarzyna Sokal


[ERASMUS+]

Wysokość stypendium

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:

500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

W przypadku Szwajcarii o wysokości świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia tego kraju.


[ERASMUS+]

Wyniki I tury / Rezygnacje / II tura

Szanowni Państwo,

zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.
http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Wyniki-I-tura.xlsx

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 16 grudnia (włącznie) do godz. 12:00 złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem oraz dostarczona na portiernię w Collegium Iuridicum I.

Harmonogram oraz oferta dla II tury w ramach rekrutacji wydziałowej zostaną potwierdzone po zakończeniu zbierania rezygnacji.


[REKRUTACJA] [ERASMUS+] [UCL]

Szanowni Państwo,
w najbliższy poniedziałek, 4 grudnia, o godzinie 18:30 w sali 117 Collegium Iuridicum I odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem w ramach Erasmus+ na wymianę z University College London (UCL) – uczelnią realizującą program ściśle zwiazany z dyscyplinami kryminalistycznymi. Wyjazdy na UCL są objęte odrębną procedurą rekrutacyjną, stąd wszystkich zainteresowanych wyjazdem serdecznie zapraszam na spotkanie.
P. Karasek

https://www.facebook.com/events/196504307589055/


[REKRUTACJA] [ERASMUS+]

Aktualizacja (2017-12-01) / Podsumowanie

Oferta / Regulamin / Formularz / Harmonogram

Szanowni Państwo,

(1) zamieściliśmy nową ofertę uczelni na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019. Do oferty zostały dodane następujące uczelnie:

 • BG BLAGOEV02 South-West University “Neofit Rilski”
 • UK CARDIFF01 Cardiff University
 • S UPPSALA01 Uppsala University
 • I ROMA27 Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”

Plik z ofertą: http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/oferta-2017-12-03/

(2) Ponadto został zaktualizowany regulamin rekrutacji na program Erasmus+. Różni się on względem poprzedniego w dwóch miejscach:

 • w art. 14 rozszerzono wyjątek dla studentów lingwistyki stosowanej i
 • Deutsches Sprachdiplom II (DSDII) B2 został dodany do grona certyfikatów uznawanych przez komisję rekrutacyjną.

Plik z regulaminem: http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Regulamin-2017-12-01.docx

(3) Sekcja IT WPiA UW przygotowała na potrzeby rekrutacji Erasmus+ nowy formularz, ponadto dołączamy przykładowo wypełniony formularz. Prosimy aby w formularzu nie opisywać swoich osiągnięć.

Link do formularza: http://zapisy.erasmus.wpia.uw.edu.pl/form2.php
Przykładowo wypełniony formularz: http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/10/Przykładowy-formularz.pdf

(4) W harmonogramie nie zostały dokonane żadne zmiany

I TURA

 1. Od 1 do 7 grudnia będzie można składać aplikacje (przypominamy, że nie ma obowiązku składania aplikacji podczas dyżuru koordynatora wystarczy, aby kopertę zaadresowaną z dopiskiem “Erasmus 2018/2019” pozostawić na portierni w Collegium Iuridicum I
 2. Do 14 grudnia zostaną podane wyniki rekrutacji w ramach I tury
 3. Po ogłoszeniu wyników, student może w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z przydzielonego mu miejsca lub odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

II TURA

 1. Od 8 do 14 stycznia będzie można składać aplikacje
 2. Do 21 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji w ramach II tury
 3. Po ogłoszeniu wyników, student może w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z przydzielonego mu miejsca lub odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Po zakończeniu I tury zostanie opublikowana zaktualizowana oferta (miejsca, które będą dostępne w II turze) oraz potwierdzony harmonogram II tury.

Przypomina aby zestawy dokumentów kandydatów pozostawiać na portierni w budynku Collegium Iuridicum I oraz że nowy regulamin rekrutacji nie ma zastosowania wobec obecnie toczących się postępowań rekrutacyjnych na wyjazdy do Chile i USA!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na grupę FB przeznaczonych dla studentów wyjeżdżających (jak i zainteresowanych wyjazdem) oraz do polubienia naszego strony na FB. Wszystkie pytania związane z rekrutacją (regulamin, oferta, harmonogram i inne) należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl

Link do grupy na FB: https://www.facebook.com/groups/1143262309019519/
Link do strony na FB: https://www.facebook.com/erasmuswpiauw/


[REKRUTACJA] [USA]

Wyniki

Indiana University Bloomington, Maurer School of Law:
Michał Szczepański
Agnieszka Bartolik

Loyola University, Chicago School of Law
Katarzyna Sokal


[REKRUTACJA] [ERASMUS+]

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym będziecie mogli poznać od podszewki tajniki rekrutacji do programu Erasmus+!

W spotkaniu wezmą udział koordynator ds. mobilności WPiA UW dr Vita Zagórowska, Asystenci Dziekana ds. Międzynarodowych mgr Piotr Karasek, mgr Valery Vachev i Adrian Warsiński, członkowie Sekcji Erasmus Samorządu Studentów WPiA UW oraz przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W trakcie spotkania poznacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące programu Erasmus+ oraz będziecie mieli okazję do zadania szeregu nowych.

Kiedy? Spotkanie odbędzie się w środę 29 listopada o godz. 18:30.
Gdzie? W sali A3 w Collegium Iuridicum II.

https://www.facebook.com/events/2402742499951176/


  [REKRUTACJA] [USA] [CHILE]

Indiana University Bloomington
Maurer School of Law

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów i 1 doktoranta (wyjazd na cały rok akademicki) / 2 doktorantów (wyjazdy tylko na pojedynczy semestr) na studia częściowe na Maurer School of Law (rok akademicki 2018/2019).  Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na uczelnii przyjmującej będą na III, IV albo V roku studiów oraz doktoranci dowolnych lat. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Umowa zakłada zwolnienie z czesnego

Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus oraz należy je dostarczyć na portiernę Collegium Iuridicum I w kopercie zaadresowaną na pokój 221 z dopiskiem “Bloomington”. Termin złożenia aplikacji mija wraz z niedzielą 26 listopada, natomiast wyniki rekrutacji zostaną opublikowane najpóźniej 3 grudnia.

Wszystkie pytania związane z wyjazdem do Bloomington należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl.

http://www.law.indiana.edu/

Loyola University
Chicago School of Law

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może nominować do 5 absolwentów / studentów V roku którym będzie przysługiwało prawo do obniżenia o 50% czesne za LL.M. for International Lawyers (rok akademicki 2018/2019). Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą absolwenci WPiA UW oraz studenci którzy w roku akademickim 2017/2018 są na V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego udukomentowana certyfikatem TOEFL (min. 100 punktów) albo IELTS (z oceną co najmniej 7.0).

Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus oraz należy je dostarczyć na portiernę Collegium Iuridicum I w kopercie zaadresowaną na pokój 221 z dopiskiem “Loyola”. Termin złożenia aplikacji mija wraz z niedzielą 26 listopada, natomiast wyniki rekrutacji zostaną opublikowane najpóźniej 3 grudnia.

Wszystkie pytania związane z wyjazdem do Chicago należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl.

https://luc.edu/law/degrees/llm-international-law/

University of Chile, Santiago
Faculty of Law

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów na studia częściowe na University of Chile, Faculty of Law w Santiago (rok akademicki 2018/2019). Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na uczelnii przyjmującej będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

UWAGA! Rok akademicki na University of Chile rozpoczyna się w marcu, a kończy się w grudniu!

Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus oraz należy je dostarczyć na portiernę Collegium Iuridicum I w kopercie zaadresowaną na pokój 221 z dopiskiem “Chile”. Termin złożenia aplikacji mija wraz z niedzielą 26 listopada, natomiast wyniki rekrutacji zostaną opublikowane najpóźniej 3 grudnia.

Wszystkie pytania związane z wyjazdem do Santiago należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl.

http://www.uchile.cl/

University de Los Andes, Santiago
Faculty of Law

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów na studia częściowe na University de Los Andes, Faculty of Law w Santiago (rok akademicki 2018/2019). Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na uczelnii przyjmującej będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

UWAGA! Rok akademicki na University of Chile rozpoczyna się w marcu, a kończy się w grudniu!

Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus oraz należy je dostarczyć na portiernę Collegium Iuridicum I w kopercie zaadresowaną na pokój 221 z dopiskiem “Los Andes”. Termin złożenia aplikacji mija wraz z niedzielą 26 listopada, natomiast wyniki rekrutacji zostaną opublikowane najpóźniej 3 grudnia.

Wszystkie pytania związane z wyjazdem do Santiago należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl.

http://www.uandes.cl/


[REKRUTACJA] [CHINY]

China University of Political Science and Law (CUPL)

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 4 studentów na studia częściowe na CUPL. Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na CUPL będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem!

Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus oraz należy wysłać email dra Piotra Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl) do godz. 18:00 17 XI 2017.

Wszystkie pytania związane z studiami na CUPL należy kierować do dra P. Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl)

Information Sheet for Exchange Student

Peking University Law School (PULS)

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów na studia częściowe na PULS. Rekrutacja odbywa się w sposób analogiczny do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na PULS będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem!

Zainteresowani wyjazdem proszeni są o wysłanie aplikacji przygotowanej zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus na email dra Piotra Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl).

Wszystkie pytania związane z studiami na PULS należy kierować do dra P. Grzebyka (p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl)


——————————————————————————-

Poniżej można znaleźć informacje z poprzednich lat.

——————————————————————————-


Szanowni Państwo,

zachęcamy  do zapoznania się z aktualną ofertą programu Erasmus oraz z uaktualnionymi wersjami Regulaminu programu Erasmus+ oraz oficjalnego Przewodnika po programie Erasmus+ [pod linkami znajdują się pliki do ściągnięcia].

W tym miejscu odnajdziecie zaś wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne w procesie rekrutacji.

 

Zespół ds. Mobilności

 

 

 

 

 

Następne kroki w rekrutacji dla zakwalifikowanych w rekrutacji na WPiA UW

 1. koordynatorzy kończą właśnie przyznawania wyjazdów w usosie. Jeśli ktoś nie widzi “wyjazd przyznany” lub zauważył błąd w akcie nominacji, proszę o kontakt mailowy z drem Wojciechowskim lub Grzebykiem. Przyznając wyjazd, nie mogliśmy zostawiać pustych pól, więc sami decydowaliśmy o informacjach nt. Państwa wyjazdu. Można to modyfikować.
 2. nominowani proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie danych (np. inf. o pobieranych stypendiach, poprzednich wyjazdach z erasmusa, stypendium socjalnym, planowanym semestrze wyjazdu). Proszę sprawdzać liczbę miesięcy ze stypendium. Nie może być ona wyższa niż okres z umowy. Np. jeśli oferta przewiduje Bukareszt 2 x 8 m., to możemy wnioskować o stypendium max. na 8 m.
 3. następnie koordynatorzy akceptują w usosie zamieszczone informacje.
 4. powyższe umożliwia nam druk ogólnej listy nominowanych, która po podpisaniu przez Dziekana będzie dostarczona do BWZ.
 5. po akceptacji danych z usosie każdy nominowany będzie zobowiązany wydrukować “akt nominacji”, który musi podpisać i dostarczyć koordynatorom (NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY 2 MARCA), którzy to pieczętują i zanoszą do Dziekana (nie robią tego studenci!). Koordynatorzy proszą o podpis i dostarczają listę do BWZ.
 6. UWAGA
  W związku z decyzję Pana Rektora o przyznaniu finansowania jedynie na okres 5 miesięcy wszyscy studenci, którzy wybrali wyjazd roczny proszeni są o odręczne przekreślenie na akcie nominacji w polu “Wnioskowana liczba miesięcy ze stypendium Erasmus” liczby większej niż 5 (np. 10) i odręczne wpisanie „5” miesięcy w tym polu oraz odpowiednie uzupełnienie pola “Wnioskowana liczba miesięcy bez stypendium Erasmus” o różnicę (np. po skreśleniu 10 trzeba w  tym polu wpisać też 5) Zmianę proszę własnoręcznie zaparafować.W przypadku gdy BWZ UW pozyska dodatkowe fundusze, po I semestrze, studenci nominowani na rok, z finansowaniem na 5 miesięcy, nie będą musieli specjalnie występować do BWZ o przyznanie funduszy na drugi semestr, tj. automatycznie przyznane zostanie stypendium osobom nominowanym pierwotnie na rok (pod warunkiem, że umowa finansowa, którą podpiszą w BWZ przed wyjazdem będzie na cały rok, a nie na jeden semestr).
  Jeśli BWZ nie uzyska dodatkowych środków finansowych, osoby które wybrały uczelnie na których są w ofercie przedmioty semestralne pozwalające na zdobycie wystarczającej dla rozliczenia liczby punktów ECTS będą mogły bez żadnych przeszkód skrócić swój wyjazd.
 7. proszę upewnić się, że państwa adres mailowy podany w usosie działa. To bardzo ważne w procesie komunikacji zwłaszcza z BWZ. W razie problemów, pomocą służy sekcja informatyczna.
 8. prosimy też o sprawność w działaniu oraz pomoc w dyscyplinowaniu koleżanek i kolegów. Z doświadczenia wiemy, że niektórzy po ogłoszeniu wyników “znikają” w celu świętowania przyznanego wyjazdu i nie interesują się dalszymi krokami. Przypominam bowiem, że nominacją jest dopiero dostarczenie przez koordynatorów wskazanych wyżej dokumentów do BWZ w terminie wyznaczonym dla WPiA.

————————————————————————–

Wyniki rekrutacji I i II etapu

Oferta po II etapie rekrutacji

Wyniki II etapu

Wyniki I etapu

Oferta na II etap


Oferta wyjazdowa w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dostępna jest zaktualizowana lista uczelni przyjmujących studentów WPiA UW w ramach programu Erasmus+ w kolejnym roku akademickim.

Lista dostępna jest pod linkiem: Oferta Erasmus

W tym miejscu odnajdziecie zaś wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne w procesie rekrutacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z uaktualnionymi wersjami Regulaminu programu Erasmus+ oraz oficjalnego Przewodnika po programie Erasmus+.

 

 

Zespół ds. Mobilności

 

 

————————————————————————————

Wyniki rekrutacji na Maurer School of Law Indiana University Bloomington na semestr jesienny 2016/17.

30 marca 2016 r., po rozpoznaniu złożonych zgodnie z ogłoszeniem aplikacji, koordynator ds. mobilności dr Grzebyk, nominował do wyjazdu; Panią Katarzynę Staszkiewicz oraz Pana Michała Szczepańskiego.

————————————————————————————

Studia na CUPL (jeden semestr, bez stypendium).

do 20 marca 2016 r. przyjmujemy aplikacje na studia na CUPL.

CUPL_Info_Sheet_for Exchange_2016-2017

Informacji szczegółowych udziela dr P. Grzebyk.  Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus.

————————————————————————————-

Studia na China University of Political Science and Law (ze stypendium).
Do 20 marca 2016 r. przyjmujemy aplikacje na studia na CUPL.
Aplikacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji programu Erasmus plus. Szczegółowych informacji na swoich dyżurach udziela dr P. Grzebyk.

Poniżej szczegóły w języku angielskim:

CUPL is very delighted to announce that we are offering two Master Degree programs and two Doctoral Degree programs (all taught in English) with full government scholarship for our partners’ students and alumni in 2016/2017 schooling year.

2.2CUPL Master and PhD for International Law in English

2.3 CUPL Master and PhD of Chinese Law in English

The scholarship includes:
Tuition
Registration
On-campus accommodation
Monthly living allowance ( about RMB 3,000 – 3,500 Yuan per month)
One-off settlement subsidy (RMB 1,500 Yuan)
Medical Insurance

For students who want to study a Master Degree, they can choose:

First, Master of Comparative Law (Chinese Law) Program:

Duration: Two years

Degree obtained after graduation: LL.M in Chinese Law

Language of Instruction: English

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2016

Second, Master of International Law Program:

Duration: Two years

Degree obtained after graduation: LL.M in International Law

Language of Instruction: English

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2016

For students who want to study a Doctoral Degree, they can choose:

First, PhD of International Law Program:

Duration: Three years

Degree obtained after graduation: PhD

Language of Instruction: English

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2016

Second, PhD of Comparative Law (Chinese Law) Program:

Duration: Three years

Degree obtained after graduation: PhD

Language of Instruction: English

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2016

—————————————————————————————

 

Studia na Peking University Law School (rok 2016-2017)

do 15 marca 2016 przyjmujemy aplikacje na studia na PKULS w roku akademickim 2016/17.

Dokumentacje należy przygotować zgodnie z regulaminem rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus plus

2016 Fall PKU LAW Student International Exchange Program Fact Sheet

Zgłoszenia przyjmuje dr P. Grzebyk. Ze względu na trwającą procedurę rekrutacji “Erasmusa” dodatkowych informacji nt. wymiany na PKUL dr Grzebyk udziela wyłącznie na swoich dyżurach.

————————————————————————————————————

Współpraca z Maurer School of Law Indiana University Bloomington

http://www.law.indiana.edu/

Rekrutacja na wymianę studencką do MSL IU na rok akademicki 2016/2017

WPiA może nominować 2 studentów kierunku prawo (w tym jednego doktoranta).

Studenci będą zwolnieni z opłaty za kształcenie.

Aplikacje należy składać do18 marca 2016 r. do pokoju nr 221 lub na portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Rekrutacja MSL IU”

W odniesieniu do zakresu wymaganych dokumentów oraz kryteriów oceny aplikacji w rekrutacji na MSL IU stosuje się odpowiednio postanowienia § 3, § 4 i § 7 regulaminu Rekrutacji Erasmus .

Więcej informacji na temat zasad przyjmowania studentów na MSL IU można znaleźć pod adresem:

http://worldwide.iu.edu/faculty/incoming.shtml

————————————————————————

VISITING PROFESSOR at Faculty of Law!

Zapraszamy  studentów WPiA do udziału w zajęciach prowadzonych przez prof. B. Kunczta visiting professor z USA.

Dear all – we recommend You to join two classes conducted this semester (winter 2015) by our visiting professor B. Kunczt (San Antonio)

 

 • Rule of Law and Business Law
 • Seminar on International Organizations

 

Robert M. (Bob) Kunczt was born and raised in Martins Ferry, Ohio. He attended Wheeling Jesuit University and Akron University School of Law. He is married to Kimberly Lane Kunczt. They have two children and one grandchild. He teaches at the University of the Incarnate Word, San Antonio, Texas. He has taught Business Law; Strengthening Stakeholder Responsibility; Criminal Law for Criminal Justice; Human Resources and the Law; Human Resource Management; International Organizations; Law in Higher Education; and Legal Issues in Student Affairs.

In 1996, he advised and counseled the Honorable Mato Tadic, Minister of Justice of the Federation of Bosnia and Herzegovina. He was selected by the Central Eastern European Law Initiative (CEELI) as a representative to the Commission to Establish an Independent Judiciary and to Integrate the Bar Associations of The Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republica Srpska.

He has conducted seminars for the militaries of Albania and Cameroon on Disaster Preparedness; Refugee Assistance; and Human Rights and Democracy. In addition, he presented the seminar “The Role of the Military in a Democracy” to senior Mauritanian Civilian Defense Ministers and Mauritanian senior military.

Bob is a retired Colonel, United States Army. He served as General Counsel and Director of Human Resources for the University of the Incarnate Word. He enjoys cooking for family and friends and salt-water fishing in the Gulf of Mexico.

Współpraca z Chinami

1. China University of Politicial Science and Law http://web.cupl.edu.cn/html/en/index.html

1.1 wymiana studencka

CUPL_Info_Sheet_for Exchange_2015-2016 Rekrutacja na CUPL na rok akademicki 2015/2016. WPiA może nominować studentów do 29 maja. Ostateczny termin składania aplikacji do dra Grzebyka to 25 maja 2015 r.

1.2 LLM in Chinese Law, LLM in International Law, PhD Studies

rekrutacja na WPiA do 25 marca 2015 r.

Attachment 1-Program Discription 国际法英文授课项目及全英文中国法项目招生简章

Attacehment 2-Application Procedure中国政法大学中国高校自主招生项目申请办法-英文

One of our student or alumni can to study his/her Master Degree or Doctoral Degree (taught in English) free of charge at China University of Political Science and Law (CUPL). The study will be sponsored by the China Scholarship CouncilCSC, which will includes a waiver of tuition and accommodation, a living allowance, medical sevice and insurance.

For students who want to study a Master Degree, they can choose:

First, the Master of Comparative Law (Chinese Law) Program. The Program description is as follows:

Duration: Two years

Degree obtained after graduation: LL.M in Chinese Law

Language of Instruction: English

Application Deadline: April 15th, 2015

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2015

Course Discription: Please find the attachment 1

 

Second, the Master of International Law Program. The Program description is as follows:

Duration: Two years

Degree obtained after graduation: LL.M in International Law

Language of Instruction: English

Application Deadline: April 15th, 2015

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2015

Course Discription: Please find the attachment 1

 

For students who want to study a Doctoral Degree, they can choose:

The PhD of International Law Program, the Program description is as follows:

Duration: Three years

Degree obtained after graduation: PhD

Language of Instruction: English

Application deadline: April 15th, 2015

Program Starting Date: Beginning of Sept., 2015

1.3 Warsaw-Beijing Forum http://warsaw-beijing.pl/

2. Peking University Law School http://en.law.pku.edu.cn/

2.1 wymiana studencka

2015-2016 PKU LAW Student Exchange Program Fact Sheet(1)

Application Process and Check Lists for Exchang Students of 2015 Spring Term

 

Osoby zainteresowane wymienionymi programami, mogą składać w terminach wskazanych wyżej dokumentację (w języku angielskim) wymaganą jak w rekrutacji Programu Erasmus plus (zob. Regulamin rekrutacji http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/dla-studentow-wyjezdzajacych/rekrutacja/).

Współpracę WPiA UW z partnerami z ChRL koordynuje dr P. Grzebyk china.law@wpia.uw.edu.pl (adres aktywny dopiero od 17.03.2015).

 

Współpraca z Chile

1. Universidad de los Andes http://www.uandes.cl

1.1 wymiana studencka

uandes_brochure_2015

UANDES Fact Sheet 2015-16

UANDES Regular Call Apl. Form

2. Universidad de Chile http://www.derecho.uchile.cl/

Współpracę WPiA UW z partnerami z Chile koordynuje dr. M. Stębelski

————————————————————————————————————-

Oferta w programie Erasmus plus na przyszły rok akademicki

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertę oraz przygotowanym przez Piotra Słowiński ego z SS WPiA “przewodnik” z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania studentów. Warto zapoznać się z tym materiałem przed spotkaniem informacyjnym.

W ofercie nie ma Cardiff i Dublina. Jest możliwe, że jednostki te pojawią się dopiero w trakcie procedury rekrutacyjnej. Staramy się przedłużyć umowę w tymi partnerami.

Oferta dla studentów i doktorantów stan na 24.11.2015

Przewodnik ERASMUS I v. 1.0 ostateczna

Regulamin-rekrutacji-2016.2017

 

————————————————————————————————————-

 W piątek 27.11. w godz. 12:00-13:30 w sali A2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem.
W spotkaniu wezmą udział prof. dr hab. E. Gruza – Prodziekan WPiA UW ds. studenckich, koordynatorzy ds. mobilności WPiA UW – dr P. Grzebyk, dr M. Stębelski, dr P. Wojciechowski, przedstawiciel BWZ oraz przedstawiciele Samorządu Studentów WPiA UW odpowiedzialni za rekrutację.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Rekrutacja w programie Erasmus + na rok 2016/17 jeszcze nie rozpoczęła się.

Więcej informacji na temat programu Erasmus + można znaleźć na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/eche/erasmus.

——————————————————————————-

Rekrutacja w programie Erasmus + na rok 2015/16 została zamknięta.

Poniżej można znaleźć informacje z poprzednich lat.

——————————————————————————-

Informujemy, że ciągle kilkadziesiąt osób nie uzupełniło danych (patrz pkt 2 poniżej) !

Dopóki wszyscy studenci nie zaakceptują swoich wyjazdów, nie mamy możliwości wydrukowania listy osób nominowanych, a w konsekwencji nie będzie możliwości terminowego przekazania listy do BWZ.

Prosimy o pilne uzupełnienie danych przez osoby które jeszcze tego nie zrobiły i o wzajemne przypominanie i mobilizowanie się. Leży to w interesie wszystkich Studentów zainteresowanych wyjazdem.

 

——————————————————

Następne kroki w rekrutacji.

1. koordynatorzy kończą właśnie przyznawania wyjazdów w usosie. Jeśli ktoś nie widzi “wyjazd przyznany” lub zauważył błąd w akcie nominacji, proszę o kontakt mailowy z drem Wojciechowskim lub Grzebykiem. Przyznając wyjazd, nie mogliśmy zostawiać pustych pól, więc sami decydowaliśmy o informacjach nt. Państwa wyjazdu. Można to modyfikować.

2. nominowani proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie danych (np. inf. o pobieranych stypendiach, poprzedich wyjazdach z erasmusa, stypendium socjalnym, planowanym semestrze wyjazdu). Proszę sprawdzać liczbę miesięcy ze stypendium. Nie może być ona wyższa niż okres z umowy. Np. jeśli oferta przewiduje Bukareszt 2 x 8 m., to możemy wnioskować o stypendium max. na 8 m.

3. następnie koordynatorzy akceptują w usosie zamieszczone informacje.

4. powyższe umożliwia nam druk ogólnej listy nominowanych, która po podpisaniu przez Dziekana będzie dostarczona do BWZ.

5. po akceptacji danych z usosie każdy nominowany będzie zobowiązany wydrukować “akt nominacji”, który musi podpisać i  dostarczyć koordynatorom (NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU DO 11.00), którzy to pieczętują i zanoszą do Dziekana (nie robią tego studenci!). Koordynatorzy proszą o podpis i dostarczają listę do BWZ.

6. proszę upewnić się, że państwa adres mailowy podany w usosie działa. To b. ważne w procesie komunikacji zwłaszcza z BWZ. W razie problemów, pomocą służy sekcja inf.

7. prosimy też o sprawność w działaniu oraz pomoc w dyscyplinowaniu koleżanek i kolegów. Z doświadczenia wiemy, że niektórzy po ogłoszeniu wyników “znikają” w celu świętowania przyznanego wyjazdu i nie interesują się dalszymi krokami. Przypominam bowiem, że nominacją jest dopiero dostarczenie przez koordynatorów wskazanych wyżej dokumentów do BWZ w terminie wyznaczonym dla WPiA. Krótko mówiąc, mamy tydzień.

————————————————————————–

Informujemy, że ciągle istnieje możliwość wyjazdu do jednostek, które nie zostały obsadzone w dwóch etapach rekrutacji. Wiecej informacji na dyżurach koordynatorów w tym tygodniu. Późniejsze zgłoszenie uniemożliwia przyznanie stypendium w nieobniżonej wysokości.

————————————————————————–

Utworzyliśmy na facebooku grupę WPiA Erasmus plus 2015/16 outgoing https://www.facebook.com/groups/1560962894175485/

Będą tam umieszczane informację o dalszych krokach w procesie rekrutacyjnym. W ciągu 2/3 dni koordynatorzy przyznają Państwu wyjazd w usosie. Będą Państwo poproszeni o uzupełnienie danych.

Szczegółowe informacje podamy w poniedziałek.

 

—————————————————————————

 

 

Uprzejmie przypominamy, że rekrutacja na WPiA UW kończy się z chwilą zakończenia II etapu. Oficjalna nominacja kandydatów przez WPiA na studia w programie następuje z chwila podpisania przez Kierownika jednostki listy osób zakwalifikowanych przez Komisję oraz podpisania protokołów Komisji.

Osoby, które wskazały jednostkę, która po I etapie jest nieobsadzona, najpewniej nie dopełniły obowiązku złożenia certyfikatu znajomości języka obcego (w szczególności Włochy). Takie osoby, zainteresowanych złożeniem aplikacji w II etapie, zapraszamy na dyżury koordynatorów na konsultacje.

Pozostałe osoby, które nie zostały zakwalifikowane w I etapie, zapraszamy do składania aplikacji w II etapie. Również w takim przypadku polecamy skonsultować wybór jednostki osobiście z koordynatorami.

Jeśli ktoś nie jest usatysfakcjonowany wynikami, zgodnie z Regulaminem przysługuje mu odwołanie do Dziekana, a następnie do Rektora. Każdy ma prawo do wglądu do swojej aplikacji i zażądania uzasadnienia decyzji. Ponieważ na dyżurach koordynatorów będzie w tygodniu dużo osób sugerujemy, aby spotkanie w celu omówienia przyczyn niezakwalifikowania zapowiedzieć koordynatorom z wyprzedzeniem.

——————————————————————————————————-

 

NOWA JEDNOSTKA W OFERCIE. Getynga jest w ofercie. 2 miejsca na 6 miesięcy. 1 i 2 stopień. Niemiecki b2. Informatycy wprowadzą umowę na stronę zapisy.erasmus.wpia. Salzburga w tym roku nie będzie niestety.

————————————————————————————–

 

GOTOWA oferta dla studentĂłw i doktorantĂłw wersja ostateczna

Regulamin-rekrutacji-2015.2016

wyjaśnienie do oferty “Catania” – zgodnie z umową wymiana obejmuje 3 osoby x 10 m. wymagania językowe z umowy A2. studenci od 3 do 5 roku.

————————————————————————————————————-

 

Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji w programie Erasmus + na rok 2015/16

W czwartek 11.12.2014 w godz. od 8.00 do 9:45 w sali A2 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat studiów krótkoterminowych w ramach programu Erasmus plus.

W spotkaniu będą brali udział prof. E. Gruza – Dziekan WPiA UW ds. studenckich, P. Grzebyk, M. Stębelski, P. Wojciechowski – koordynatorzy ds. mobilności WPiA UW, Panie D. Wiącek i K. Mazur –  pracownice BWZ UW oraz przedstawiciele SS WPiA odpowiedzialni za rekrutację.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części; krótkich prezentacji/wypowiedzi wyżej wskazanych osób oraz pytań audytorium. Mamy nadzieję odpowiedź na wszystkie wątpliwości.

Zapraszamy serdecznie!

Doctores PG, MST, PW

 

————————————————————————————————————

poniżej znajdują się informacje z poprzednich lat.

 

 

 

Z dniem ogłoszenia wyników 1. tury (1. i 2. etap) rekrutacja na WPiA na wyjazdy w ramach programu Eramsus plus na przyszły rok akademicki została zamknięta.

Osoby zainteresowane wyjazdem do ośrodków, które nie zostały obsadzone proszone są o przygotowanie aplikacji zgodnie z Regulaminem i kontakt OSOBISTY z koordynatorami – P. Grzebykiem lub M. Stębelskim.

Osoby, którym przyznano wyjazd w 1. lub 2. etapie i które chciałby dokonać “zamiany” przyznanego miejsca na inne – nieobsadzone również, proszone są o kontakt OSOBISTY z koordynatorami. Uprzedzając pytania w tym zakresie, zainteresowani nie mają żadnego “roszczenia” o zamianę, ponieważ rekrutacja jest zamknięta. Decyzje w tym zakresie podejmują koordynatorzy.

Wyniki etapu uzupełniającego Wyniki rekrutacji ETAP 2 alfabetycznie na stronę

oferta po zako_czeniu 2 etapów

————————————————————-

Oferta na 2. etap

oferta na 2 etap. na stronę

UTRECHT będzie dodany do listy jak tylko wpłynie umowa. Chętni do tego ośrodka mogą przygotowywać aplikację.

————————————————————

Wyniki 1. etapu

Wyniki rekrutacji ETAP 1 alfabetycznie 7.02.2014

————————————————————

Poniżej aktualna oferta

umowy podpisane 2014 – stan na 26.01.2014 na stron_

———————————————————————–

umowy podpisane 2014 – stan na 22.01.2014 na stron_

proszę zwrócić uwagę, że zmieniono wymagania językowe do Rotterdamu. Zgodnie z wcześniej ogłoszonym regulaminem , do Niderlandów wymagane jest C1 z angielskiego – wcześniej w ofercie było błędnie B2.

————————————————————

Oferta na rok 2014/2015 stan na 17.01.2014

umowy podpisane 2014 – stan na 17.01.2014 na stronę

Powyższa oferta, z przyczyn, o których wspominano na spotkaniu informacyjnym, będzie aktualizowana w miarę odsyłania przez partnerów podpisanych umów.

W celu usprawnienia komunikacji założyliśmy roboczą grupę na facebooku WPiA Erasmus 2014/2015 https://www.facebook.com/groups/783315268354377/ Grupa ma charakter otwarty. Osoby, które mają pytania dotyczące rekrutacji i preferują tradycyjne formy komunikowania się, zapraszamy na dyżury drów Stębelskiego lub Grzebyka lub prosimy o kontakt z przedstawicielami Samorządu Studenckiego WPiA UW.

———————————————————-

Regulamin rekrutacji na rok 2014/2015

Regulamin rekrutacji 2014.2015

——————————————————————

Rekrutacja na studia Erasmus plus 2014/2015 – spotkanie informacyjne.

10 stycznia 2014 r. w Auli dawnego BUWu o godz. 9.45 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus + na rok 2014/15.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

SS WPiA UW, P. Grzebyk, M. Stębelski, P. Wojciechowski.

———————————————————————————————————————-

3.12.2013 r. Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + na rok 2014/15 – styczeń 2014 r.

uprzejmie informujemy, że proces odnawiania umów z dotychczasowymi partnerami, który koordynowany jest przez BWZ, znacznie się przedłuża. Opóźnienia najczęściej spowodowane są koniecznością oczekiwania na odpowiedź uniwersytetów w sprawie kontynuowania współpracy. Niektórzy partnerzy, z powodu małej ilości swoich studentów wysłanych na WPiA w zeszłych latach, nie mają chęci kontynuowania współpracy z naszym Wydziałem (oficjalnie takie stanowisko przedstawili Warwick i Aarhus). Z związku z tym oraz faktem oczekiwania na potwierdzenie otrzymania przez uczelnie partnerskie tzw. Karty Erasmusa, przewidujemy, że realnym terminem rozpoczęcia rekrutacji Erasmusa jest styczeń 2014 r.  Takie stanowisko prezentuje też BWZ.

Jednocześnie informujemy, że studenci którzy w przyszłych latach będą chcieli wyjechać na Erasmus, mogą zaangażować się w pomoc przy organizacji rekrutacji w tym roku oraz przy działaniu Biura Erasmusa przy WPiA. Już w zeszłym roku, regulamin rekrutacji przewidywał honorowanie tego rodzaju działalności.

dres P. Grzebyk, M. Stębelski

 

———————————————————————————————————————————–

27.02.2013 po drugiej turze ciągle są wolne miejsca Erasmus – III tura (oferta)

osoby zainteresowane proszę o jak najszybszy kontakt (erasmus@wpia.uw.edu.pl)

———————————————————————————————————————————–

27.02.2013 wyniki II tury

Wyniki II tury Erasmus 2013 Wszyscy nominowani w II turze powinni w usosie widzieć przyznany wyjazdu.

————————————————————————————————————————————-

 

5.02.2013 r. Oferta w II turze

Erasmus – II tura

Ruszyła rejestracja uzupełniająca. Proszę dokonywać wyborów wyłącznie spośród ośrodków zamieszczonych powyżej.

————————————————————————————————————————————

1.02.2013 r. oświadczenie dla nominowanych studentów

Po zakończeniu II tury studenci nominowani będą proszeni o złożenie następującego oświadczenia oswiadczenie dla studentów nominowanych Erasmus. Jeśli ktoś już dziś nie ma zamiaru zmieniać przydzielonego ośrodka, oświadczenia można od dziś zostawiać na portierni Col. Iuridiucum I z dopiskiem “Oświadczenie Rekrutacja Erasmus” P. Grzebyk.

————————————————————————————————————————————

 

 

—————————————————————————————————————————————–

1.02.2013 r. Wyniku rekrutacji – drobna korekta.

Poniżej znajduje się lista nominowanych studentów (w poprzedniej wersji, przez pomyłkę, nie umiszczono 2 osób: z Sevilli i Budapesztu).

Poprawna lista WYNIKI KWALIFIKACJI ERASMUS 2013

——————————————————————————————————————————————

24.01.2013 r. Przełożenie ogłoszenia wyników rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna informuję,  że między innymi w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych (par. 5 pkt 3 Regulaminu) z niektórymi z kandydatów, ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w następnym tygodniu. (najpóźniej 31.01.2013 r.)


14.01.2012 r. Problemy ze stroną internetową

Od soboty 12.01 do dziś do godz. 10.15 strona erasmus.wpia.uw.edu.pl nie działała z przyczyn technicznych. W związku z licznymi pytaniami, informuję, że nie widzę powodu, aby przedłużać już raz zmieniany termin składania aplikacji.  Wnioski przyjmowane są do godz. 20.00 14.01 (poniedziałek). Dokumenty należy składać do pokoju nr 221 lub na Portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Erasmus – rekrutacja 2013 dr Piotr Grzebyk”.

—————————————————————————————————————————————-

7.01.2012 r. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie rekrutacji – wymóg I i II stopnia. PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 14.01.2012 r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami i wręcz pretensjami, uprzejmie wyjaśniam, że wymóg dotyczący stopnia studiów nie jest ustanowiony ani przeze mnie, ani przez BWZ, lecz wynika z umów, jakie WPiA UW zawarł na wymianę studencką z ośrodkami w Europie na rok 2013-2014. Umowy i praktyka lat poprzednich dla obecnie przeprowadzanej rekrutacji nie mają znaczenia.

Uczelnie zagraniczne mają podział kierunku prawo na I i II stopień i w niektórych przypadkach przeniosły te rozwiązania na program Erasmus.

W związku z powyższym, informuję, że wprawdzie wniosek złożony niezgodnie z wymaganiami nie zostanie odrzucony na etapie rekrutacji na WPiA, ale nie będzie to okoliczność zwiększająca szanse na nominacje. Uznałem, w mojej ocenie zupełnie zasadnie, że tak istotne postanowienie umowy powinno być znane aplikującym na wyjazd przed składaniem wniosków. Sygnalizowałem ten problem na spotkaniu 13.12.2012 r. Częściowo wynika to również z § 7 pkt 13 Regulaminu rekrutacji. Procedura przedłużania wszystkich umów z uczelniami partnerskimi, jaka miała miejsce w tym roku, nie pozwoliła na pełną informację w tym zakresie w terminie wcześniejszym (niestety oferta ciągle może podlegać modyfikacjom. Już dziś na pewno wiadomo, że niektóre ośrodki będą dostępne dopiero w trakcie rekrutacji uzupełniającej, np. Essex, Warwick).

Biorąc pod uwagę powyższe, uznałem, że należy przedłużyć termin składania wniosków do 14.01.2012 r. do godz. 20.00.

Jednocześnie informuję, że również mi zależy, aby zostali Państwo zakwalifikowani do jednostek, które spełniają Państwa oczekiwania. Zależy mi bowiem na Państwa satysfakcji z możliwości, jakie daje program Erasmus.

Piotr Grzebyk

——————————————————————————————————————————————

4.01.2012 I i II stopień studiów – dodatkowe wyjaśnienia

Proszę pamiętać, że po nominacji na UW, jednostlka przyjmująca musi wyrazić zgodę na przyjęcie. W poprzednich latach na tym etapie powstawały niepotrzebne nieporozumienia, bo uczelnia przyjmująca stwierdała na podstawie wiążącej umowy, że wysyłamy kandydata niezgodnie z ustaleniami. Uczelania przyjmujaca może oczywiście odstąpić od postanowienia umowy, ale dokonywało się to w trybie indywidulanych uzgodnień z koordynatorem jednostki przyjmującej po dokonaniu nominacji. Uznałem, że tak istotne postanowienie umowy powinno być znane aplikującym na wyjazd.

Brak informacji na temat I albo II stopnia oznacza, że mogą jechać wszyscy studenci. Chodzi o lata studiów w roku wyjazdu a nie składania wniosku.

—————————————————————————————————————————————-

4.01. 2012 Przypominam, o czym była mowa na spotkaniu 13.12, że nie muszą Państwo dokonyawc wybory 5 uczelni. To liczba max. Wnioski z mniejszą liczbą wybranych ośrodków też będą rozpoznawane.

——————————————————————————————————————————————

2.01.2012

proszę zwrócić uwagę na aktualną ofertę, w której zaznaczono również wymogi co do I stopnia. W takim przypadku, studenci starszych lat (IV, V) nie będą mogli aplikować. Uczelnie partnersie określając taki wymóg, najczęściej nie mają oferty zajęć dla studentów starszych lat.

——————————————————————————————————————————————-

2.01.2012 Ważna inf. na temat certyfikatów językowych!

w związku z licznymi pytania, jeszcze raz informuję, że wymagania znajomości języka określone w Regulaminie rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 są wymaganiami na poziomie WPiA. Proszę upewnić się (odwiedzając stronę internetową ośrodka, do którego będą Państwo aplikować), czy posiadany certyfikat będzie honorowany przez uczelnie partnerską. Przypomninam, że nominowanie przez WPiA do wyjazdu nie łączy się automatycznie z wyjazdem. Studenta musi zaakceptować uczelnia przyjmująca. brak wymaganego certyfikatu językowego nie ułatwi kwalifikacji.

 

————————————————————————————————————————————

Aktualna oferta na rok 2013/14

Podpisane umowy

Oferta będzie ulegała zmianie.

—————————————————————————————————————————————

 

4.12.2012 Spotkanie informacyjne na temat rekrutacji na rok 2013/14

Wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie. Odbędzie się ono 13.12.2012 – czwartek – o 18.30 w sali A.2 ul. lipowa 4

—————————————————————————————————————————————

21.11.2012 r. REKRUTACJA NA ROK 2013/2014

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji na rok akademicki 2013/2104

Rekrutacja-Erasmus-2013-regulamin

Proces zawierania/odnawiania umów z uczelniami partnerskim ciągle trwa, dlatego aktualna oferta zostanie umieszczona na stronie w terminie późniejszym. Oferta na rok 2013/2014 nie będzie się jednak znacząco różnić od tej z poprzedniego roku (zob. poniżej na stronie). Oferta będzie najprawdopodobniej poszerzona o ośrodki z Estonii i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Zainteresowanych zachęcam do udziału w spotkaniu 2012Informacja_XI_Dni Erasmusa.

Początkiem grudnia odbędzie się spotkanie dotyczące rekrutacji na WPiA UW. Zwracam się w związku z tym z prośbą o to, aby do tego czasu nie zasypywać mnie pytaniami przez e-mail, dotyczącymi Regulaminu rekrutacji.

Piotr Grzebyk

 

_______________________________________________________________________________________

 

Wyniki kwalifikacji na stypendium LLP Erasmus
na Wydziale Prawa i Administracji na rok akademicki 2012/2013

Wyniki kwalifikacyjne na stypendium LLP Erasmus

 

 

Wyniki kwalifikacji na stypendium LLP Erasmus
na Wydziale Prawa i Administracji na rok akademicki 2012/2013

Protokół Kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji na stypendium LLP Erasmus

 

Osoby, którym nie przyznano wyjazdu w I turze zachęcamy do składania dokumentacji w II turze, z uwzględnieniem zaktualizowanej oferty.

 

 UWAGA! WSZYSTKIE CENNE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŹYĆ W KOPIACH!