Pobyt

Komunikat konta bankowe

Komunikat_zmiany w LA

 

Learning Agrement

Learning Agrement (LA) jest dokumentem, który określa program studiów na uczelni goszczącej.

Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje elektroniczny formularza Porozumienia o programie studiów (e-LA). Więcej informacji na temat Ela na stronie: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=313

 

Procedura zmiany Learning Agrement

Niezmiernie często w trakcie wyjazdów na studia częściowe w ramach programu Erasmus zdarza się, że e-LA musi zostać zmienione w trakcie Waszego pobytu. Powody bywają rozmaite. Do najczęstszych należą: nieuruchomienie przez uczelnię goszcząca danego przedmiotu, pokrywanie się wybranego przedmiotu z innymi przedmiotami przez Was wybranymi czy zmiana Waszych zainteresowań.

 

W takim przypadku:

1. W terminie i w sposób wskazany przez uczelnię goszczącą należy uzgodnić zmiany z koordynatorem goszczącego Was uniwersytetu oraz – drogą mailową – z Koordynatorem WPiA UW.

2. Po uzyskaniu akceptacji, otrzymacie dostęp do edycji e-LA w USOSweb. Należy nanieść zmiany i zwrócić się o ich zatwierdzenie.

3. Po zatwierdzeniu należy zmieniony i zatwierdzony e-LA (bez napisu „Draft Version”) przedstawić na miejscu do zatwierdzenia Koordynatora uczelni goszczącej.