Pobyt


Procedura zmiany Learning Agrement

Często w trakcie wyjazdów na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ zdarza się, że e-LA musi zostać zmienione. Powody bywają różne. Do najczęstszych należą: nieuruchomienie przez uczelnię przyjmującą danego przedmiotu, pokrywanie się wybranego przedmiotu z innymi przedmiotami wybranymi przez Państwa czy zmiana Państwa zainteresowań.

W takim przypadku:
1. W terminie i w sposób wskazany przez uczelnię przyjmującą należy uzgodnić zmiany z tamtejszym koordynatorem oraz z odpowiednim Koordynatorem WPiA UW (erasmus@wpia.uw.edu.pl).
2. Po uzyskaniu akceptacji otrzymacie dostęp do edycji e-LA w USOSweb. Należy nanieść zmiany i zwrócić się do Koordynatorów z prośbą o ich zatwierdzenie.
3. Po zatwierdzeniu należy przedstawić LA (bez napisu „Draft Version”) na miejscu do zatwierdzenia przez Koordynatora uczelni przyjmującej.

UWAGA: Osoby które korzystają z e-LA nie muszą uzyskiwać podpisu Koordynatora WPiA UW. Zgoda/zatwierdzenie e-LA jest równoważne z podpisaniem go przez Koordynatora. Należy jednak pamiętać, że część uczelni zagranicznych będzie wymagało fizycznego podpisu pod e-LA. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to prosimy o wysłanie e-LA w postaci pliku PDF na erasmus@wpia.uw.edu.pl. Wówczas Koordynator odeśle mailem skan podpisanego e-LA na podany przez Państwa adres e-mailowy.


Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu na uczelni zagranicznej jest możliwe tylko w przypadku wyjazdów całorocznych i polega na skrócenie wyjazdu do jednego semestru.

Przedłużenie pobytu

Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko w przypadku wyjazdów semestralnych odbywających się w sem. zimowym.

W sprawach dotyczących skrócenia oraz przedłużenia wyjazdu należy kontaktować się z BWZ UW.


Kontakt w sprawach pilnych

W przypadku jakichkolwiek problemów lub sytuacji nieprzewidzianych w trakcie pobytu na uczelni przyjmującej, prosimy o niezwłoczny kontakt z BWZ UW oraz Koordynatorami ds. Mobilności WPiA UW (erasmus@wpia.uw.edu.pl).