Home » Dla studentów wyjeżdżających » Dyżury & kontakt

Dyżury & kontakt


Masz sprawę? Pisz w pierwszej kolejności na erasmus@wpia.uw.edu.pl!

Nie pisz na indywidualne maile członków zespołu jeżeli nie jest to wymagane (patrz na uwagi na końcu).

 

Koordynator ds. mobilności

Dr Vita Zagórowska
Collegium Iuridicum I, pokój 221
E-mail: v.zagorowska@wpia.uw.edu.pl
Terminy dyżurów podane są na stronie głównej

Asystenci Dziekana ds. międzynarodowych

Mgr Piotr Karasek
E-mail: p.karasek@wpia.uw.edu.pl
Terminy dyżurów podane są na stronie głównej

Mgr Valeri Vachev
E-mail: v.vachev@wpia.uw.edu.pl
Terminy dyżurów podane są na stronie głównej

Adrian Warsiński
Collegium Iuridicum I, pokój 221
E-mail: erasmus@wpia.uw.edu.pl
Terminy dyżurów podane są na stronie głównej

Adres pocztowy

Collegium Iuridicum I, pokój 221
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

UWAGA! W sprawach związanych z:

  • odblokowaniem/akceptacją e-LA prosimy zwracać się drogą mailową wyłącznie do mgr Valerego Vacheva bądź mgr Piotra Karaska.